Тест за Интернет пристрастреност

 

Как разбирате дали вече сте пристрастени или постепенно се пристрастявате към интернет? При всеки човек е различно, и това не е просто въпрос на времето прекарано on-line. Някои хора твърдят, че се нуждаят само от 20 часа Интернет седмично, докато други, които прекарват 40 часа седмично в мрежата категорично заявяват че това не е никакъв проблем за тях. Целта на този тест е да определи вредата, която евентуално интернет причинява в живота на човека и какви конфликти са възникнали в следствие на него в семейството, отношенията с познати, работата или училището.

За да определите степента си на пристрастяване към Интернет, отговаряйте на въпросите чрез посочената по-долу скала. Отговаряйте само на един от посочените въпроси. Когато отговаряте посочвайте само времето, което прекарвате в мрежата за неучебни цели.


1 =
Никога
2 =
Рядко
3 =
Понякога
4 =
Често
5 =
Винаги
0 =
Нито едно от двете

1. Колко често намирате че сте стояли on-line повече от колкото сте възнамерявали?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

2. Колко често пренебрегвате домакинските работи за да стоите повече on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

3. Колко често предпочитате забавленията в мрежата пред интимността с вашия приятел/ка?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

4. Колко често осъществявате нови контакти с други интернет- потребители?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

5. Колко често други хора в живота Ви се оплакват заради времето, което сте прекарали в интернет ?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

6. Колко често училищните ви задлжения се провалят заради времето прекарано on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

7. Колко често проверявате вашия e-mail адрес преди нещо друго, което трябва да свършите?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

8. Колко често се проваля работоспособността ви заради интернет?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

9. Колко често ставате отбранителен или потаен, когато някой ви попита какво правите on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

10. Колко често избягвате от обезпокоителните мисли за живота Ви чрез интернет?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

11. Колко често очаквате с нетърпение кога ще влезете в интернет отново?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

12. Колко често се страхувате от това че животът без интернет би бил празен, отегчаващ и безрадостен?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

13. Колко често се ядосвате, когато някой ви безпокои, докато сте on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

14. Колко често губите от необходимия ви сън заради нощно сърфиране в интернет?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

15 .Колко често се чувствате изцяло погълнат от мисли за интернет, когато не сте в мрежата?

1 = Никога
2 = Рядко
3= Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0= Нито едно от двете

16. Колко често изричате думите "само още няколко минути", докато сте on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

17. Колко често се опитвате да намалите времето, което прекарвате on-line, но не успявате?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

18. Колко често се опитвате да скриете времето, което сте прекарали on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

19. Колко често избирате да прекарате повече време on-line пред събиране с приятели?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

20. Колко често чувствате състояния на депресираност, потиснатост и нервност, когато сте off-line, и отсъствието им, когато сте отново on-line?

1 = Никога
2 = Рядко
3 = Понякога
4 = Често
5 = Винаги
0 = Нито едно от двете

Вашият резултат

Оценка:


 

Този тест е разработен в американския Център за Интернет пристрастеност (Center for on-line addiction) от д-р Кимбърли Юнг.